BIOGRAPHY

MOVIE

2015

 • "SUGIHARA CHIUNE"(Toho) Director: Cellin Gluck

2012

2011

2010

2009

 • "LAST BLOOD" (Asmik Ace)  Director:Chris Nahon
 • "KAMUIGAIDEN" (Shochiku)  Director:Youichi Sai
 • "WATASHI-DASUWA" (Asmik Ace)  Director:Yoshimitsu Morita

2007

 • "ALWAYS ZOKU-SANCHOMENO YUHI" (Toho)  Director: Takashi Yamazaki
 • "GEGEGENO KITARO" (Shochiku)  Director: Katsuhide Motoki

2006

 • "ERAGON~ISHIWO TSUGU MONO" (Japanese dubbing: Princess Arya)

2005

 • "ALWAYS SANCHOMENO YUHI" (Toho)  Director: Takashi Yamazaki
 • "JAM FILMS" (Phantom Film)  Director: Hitoshi Ishikawa

2004

 • "WARAU IEMON" (Toho)  Director: Yukio Ninagawa

2003

 • "LAST SAMURAI" (Warner Brothers)  Director: Edward Zwick iJapan & US sync premiere)
 • "ALIVE" (KlockWorx)  Director: Ryuhei Kitamura
 • "SPY SORGE" (Toho)  Director: Masahiro Shinoda

2002

 • "LAUNDRY" (Robot)  Director: Junichi Mori

2001

 • "KAIRO" (Toho)  Director: Kiyoshi Kurosawa

2000

 • "KEIZOKU" (Toho)  Director: Yukihiko Tsutsumi