BIOGRAPHY

TV

2010

 • "HANAMARU MARKET" (TBS)
 • "ASA-ICHI" (NHK)
 • "ANOTHER SKY" (NTV)
 • "SMAP×SMAP" (CX)
 • "HIMITSU NO ARASHI CHAN" (NTV)

2009

 • "WATASHI NO JUU NO RULE" (TBS)
 • "CHU-BO DESUYO" (TBS)
 • "ONNGAKU TORASAN" (CX)

2008

 • "PREMIUM SWITCH" (CX)

2007

 • "AURA NO IZUMI" (EX)

2006

 • "HAPPY X MAS SHOW!" (NTV)

2001

 • "ITALY TSU" (CX)